Bemutatkozás Nyomtatható verzió Ajánlja ismerősének

A Társulásban részt vevő önkormányzatok: 
 • Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17.-19.)
 • Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete(4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) 
 • Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) 

A folyamatban lévő projektek címe:
TÁMOP: „TISZK létrehozása a Bihari, Sárréti és Hajdúszoboszlói kistérségekben”
TIOP: „Bihari, Sárréti, Hajdúszoboszlói TISZK infrastrukturális fejlesztése”

Néhány főbb mozzanat az eltelt időszak eseményeiből:
 • A jogszabályi változások hatására az alapító önkormányzatok úgy döntöttek, hogy létrehozzák a TISZK-et.
 • A benyújtandó pályázatunk előkészítése és az első fordulós anyag benyújtása még a Társulás megalakulása előtt történt meg;
 • A Társulás 2008. június 1-jén alakult meg Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulás néven. A Társulás neve 2009. január 1-jétől Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
 • A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2008. szeptember 1.;
 • A Közreműködő Szervezet értesítését arról, hogy a pályázatunkat 344.720.000.-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték, 2008. szeptember 12-én kaptuk meg;
 • A projektmenedzsment a szervezet tevékenységében résztvevő különböző szakmai testületek, bizottságok felállításának előkészítését végezte (megalakult az Intézményvezetők Tanácsa, a Tanácsadó Testület, továbbá létrehoztuk a szakmacsoportos bizottságokat, és gondoskodtunk a speciális tevékenységeket végző bizottságok létrehozásáról);
 • A TÁMOP projekt Támogatási szerződésének aláírására 2009. március 2-án volt leghamarabb lehetőségünk;
 • Ezt követően indíthattuk el azt a közbeszerzési eljárást, amely ez év augusztusában zárult le szerződéskötéssel, és a szakmai tevékenységek az ütemezésnek megfelelően elkezdődött;
 • A Társulási Tanács, mint a legfőbb döntéshozó szerv napjainkig rendszeresen megtárgyalja a projekt megvalósításával kapcsolatos előterjesztéseket;

A Társulás munkaszervezetében dolgozó munkavállalók alkotják egyben a TÁMOP 4 fős projektmenedzsmentjét is. Az ő feladatuk volt azoknak a szervezési folyamatoknak az előkészítése és megvalósítása, amelyeket követően a szakmai tevékenységek elindulhattak.
További kiemelt feladatuk a szakképzés fejlesztését segítő támogatások „gyűjtése”, valamint a vállalati kapcsolati háló építése.
Legfontosabb célunknak azt tartjuk, hogy
 • olyan költséghatékonyan működő, a munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagálni képes szakképző intézményrendszert alakítsunk ki, ahol
 • azok a tanulók, akik az intézményeinkben megszerzik az adott szakképesítést el is tudjanak helyezkedni;
 • kiemelt figyelmet fordítsunk a szakképzésből lemorzsolódók arányának csökkentésére, a felnőttképzési tevékenységünk fejlesztésére;
 • megfeleljünk a HH-s és SNI-s tanulók speciális igényeinek;
 • működtetni tudjuk a tanácsadási és pályaorientációs tevékenységünket, valamint gondoskodunk arról, hogy a szükséges képzések segítségével olyan szellemi tőkével rendelkezzünk, amelyek a célok eléréséhez hatékonyan bevonhatók legyenek.
A megvalósítás lehetőségei:
TÁMOP pályázat
 • A TISZK létrehozására, korszerű szakképzési rendszer alapjainak lefektetése, a működés beindítása
 • (cél, hogy a projekt végére kialakuljanak a szervezet „önjáróvá” válásának feltételei)
 • (fenntarthatósági koncepciók kidolgozása)
 • 344.720.000.-Ft,  (100%-ban finanszírozott)
 • A célok elérése érdekében törekedni kell a hatékony működést segítő pályázati források elérésére is. A Társulás a megalakulását követően azonnal benyújtotta pályázatát a TISZK infrastrukturális fejlesztésére is, amelyet ugyancsak elnyertünk. Ez utóbbi projekt során van lehetőségünk a pályázatban meghatározott pólusokon olyan fejlesztéseket megvalósítani, amelyek a szakképzés hatékonyságát szolgálják.
TIOP pályázat
 • Infrastruktúra fejlesztése, eszközbeszerzések
 • 859.653.511.-Ft,     (10%-os önerő szükséges)

A TÁMOP projekt fő tevékenységei:
 • A stratégiai döntések összehangolása, szervezetfejlesztés, az intézmények integrált irányításának kialakítása, a képzési kínálat koncentrációja, közös tudás- és humánerőforrás-menedzsment kialakítása.
 • A képzési struktúra, szakmastruktúra fejlesztése, rugalmas moduláris képzési szerkezet kialakítása, igazodik a gazdaság igényeihez, valódi választási lehetőséget ad a tanulóknak, alkalmazza a kooperatív pedagógiai tematikákat.
 • A gyakorlati képzésben minőségi változás elérése a szakképzés teljes folyamatában.
 • Külső/belső szolgáltatások fejlesztése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódók szakképzésbe bevonására.
 • Közösségi funkciók: pályaválasztási és pályaorientációs rendszer működtetése, tanácsadás, gyakorlati képzési tanácsadás, informatikai készségfejlesztés
 • Fejlesztés: a modul rendszerű szakképzéshez tananyagok, pedagógus továbbképzési tematikák vásárlása, e-tanuláshoz szükséges tartalomfejlesztés
 • Tanácsadási tevékenység: gazdálkodó szervezetek számára
 • Eredmények széles körű terjesztése, nyomon követése

Fontosnak tartjuk a képzésben résztvevő kollégáink felkészítését az új tevékenységekre, és a gazdaság szereplőinek tájékoztatását.
Legfontosabb számunkra az, hogy minél több tanuló vegyen részt a szakképzésben, és ehhez szükséges az eredmények publikálása, a TISZK megismertetése. Ezért megjelenünk minden olyan rendezvényen, ahol népszerűsíthetjük a TISZK által kínált lehetőségeket.
A szervezet létrehozásának előnye, hogy az összehangolt tervezés és végrehajtás eredményeként képesek leszünk egységes képet mutatva kiállni a gazdaság szereplői, valamint a szakképzésbe belépő tanulók elé. Így megvalósulhat a kereslet és kínálat összhangja.
Hajdúszoboszló, 2012.  november 22.

                 Varga Antal
                Munkaszervezet vezető